Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Porty rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Przewozowa branża od wielu lat borykała się z problemem nieprawidłowo deklarowanej wagi przyjmowanych kontenerów. Na nieszczęście spora część spedytorów nie specjalnie się tym nie przejmowała, a będzie to miało naprawdę duże znaczenie przy bezpieczeństwie przewozów morskich. Nawet nieduże różnice w wadze mogą się przy kilkunastu tysiącach kontenerów wzmacniać, powodując poważne kłopoty ze stabilnością, a czasami nawet utonięcia. Z tego też powodu od wielu lat prowadzone były prace w celu uporządkowania tego tematu, lecz z powodu kosztów nie dawało się ich odpowiednio zakończyć. Dopiero całkiem niedawno wypracowano porozumienie, na mocy jakiego wszystkie bez wyjątku kontenery znajdujące się na statku muszą zostać precyzyjnie zważone. Przepisy te zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 roku, a nierespektowanie ich będzie się wiązało z dużymi konsekwencjami. Przymus weryfikacji dokładnej wagi kontenera spoczywa na nadającym, dlatego też musi on dokładnie przypilnować, żeby całość się odbyła zgodnie z obowiązującymi zasadami. Oprócz tego terminale oraz przewoźnicy mają prawo odmówić przyjęcia kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy pozwalają obecnie na przeprowadzenie ważenia jednostek kontenerowych za pomocą dwóch metod. Pierwszą z nich jest to ważenie kompletnego zapakowanego i zamkniętego kontenera, natomiast druga to mierzenie wszystkich cząstkowych ładunków razem z opakowaniem i posumowanie na koniec wszystkiego. Technika pierwsza jest znacznie wygodniejsza i szybsza do wykorzystania, lecz będzie wymagać kupna odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. W chwili obecnej tylko część portów na naszym wybrzeżu ma takie możliwości, lecz nadal nie będzie w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Z tego też powodu nadal spora część weryfikacji wag będzie się musiała odbywać u nadawców, w siedzibach firm zajmujących się pakowaniem. W najbliższym czasie są oczywiście w planach tego typu inwestycje, ale kwestia nie dotyczy tylko kupna następnej wagi, lecz również zmienienia organizacji pracy w porcie. Dla przykładu port w Szczecinie ma już wdrożone gotowe procedury związane z obsługą kontenerów, a dodatkowo może zaoferować możliwość ważenia ich przed załadowaniem.

Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Problem z dokładną wagą kontenerów na pokładzie statku jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety do tej pory było to traktowane przez różne firmy naprawdę luźno. Co prawda na dokumentach waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie nie pokrywała się zupełnie ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi planowany jest całościowy rozkład kontenerów w ładowniach, to nawet małe różnice mogą znacząco wpływać na stabilność statku. Zdarzały się nawet przypadki utonięć z tej właśnie przyczyny, kontenerowce miały różne problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie zdecydowano się kompleksowo ten problem rozwiązać. Od lipca roku 2016 zaczynają obowiązywać regulacje prawne które wymuszają dokładne ważenie wszystkich kontenerów przewożonych na statku. Zmiany te od dawna były planowane, ale dopiero całkiem niedawno udało się w końcu osiągnąć całkowite porozumienie w tej kwestii. Po pierwsze podstawową barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statkum na pokład statku

Wdrażane w życie przepisy w tym zakresie będą wymagać, żeby przed załadunkiem kontenera na statek jego faktyczna waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia ładunku, którego waga nie była potwierdzona. Jeśli chodzi o ważenie, to zaproponowano dwie różne metody. Pierwsza z nich to ważenie zapakowanego kontenera za pomocą odpowiednich, certyfikowanych wag. Ta metoda ma niestety jednak dwie dość istotne wady, czyli będzie potrzebować kupna drogich urządzeń do ważeń, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi zmianami. Metoda kolejna będzie polegać na tym, że waży się na bieżąco wszystkie wkładane do środka ładunki, a później na koniec dodaje się do całości ciężar samego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy przy samym ważeniu, lecz jej dużą zaletą jest to, że od razu będzie się znało ciężar całego ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.