Nowe plany ministerstwa na pomoc dla naszych stoczni

Kolejne plany polityków na wsparcie dla naszych stoczni

Nasze stocznie sporą część produkcji przeznaczają na eksport, gdzie obowiązuje zerowa stawka podatku VAT. Lecz regulacje podatkowe, jakie obowiązują nie są zbytnio korzystne z punktu widzenia płynności finansowej. Dlatego też Ministerstwo zajmujące się żeglugą śródlądową i morską przedstawiło w drugiej połowie marca sporo ważnych zmian które dotyczą zagadnień związanych z podatkami, a których główną rolą ma być zapewnienie naszym stoczniom znacznie lepszej konkurencyjności. Spotkanie w powyższej sprawie zorganizowane zostało w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i byli na nim obecni najważniejsi przedstawiciele stoczniowego przemysłu. Tak więc pojawiły się tam całe zarządy firm wchodzących w skład Związku Pracodawców Forum Okrętowe oraz innych prywatnych i państwowych zakładów stoczniowych. Cała branża ze sporym zainteresowaniem przysłuchiwała się przedstawionym pomysłom, szczególnie mając na względzie to, że dotyczyć by one miały wszystkich bez wyjątku zarejestrowanych u nas firm produkujących statki, a tych podmiotów przybywa cały czas i rozwijają się bardzo dynamicznie.

Pierwsze pociągi na nowej trasie przejechały w drugie połowie stycznia, i mogły to zrobić znacznie szybciej niż wcześniej. Kolejne plany ministerstwa na wsparcie dla naszych stoczni
Jedną z ważniejszych deklaracji, jaka padła w czasie rozmów, jest radykalna zmiana w sposobie liczenia podatku VAT. Przy sprzedaży nowych jednostek dla kontrahentów zagranicznych wynosić ona będzie 0 procent, lecz sam wykonawca musi oddać należności wszystkim dostawcom części w czasie budowy, a rozliczone wszystko może być dopiero w chwili sprzedania. A że projekty mogą się ciągnąć przez kilkadziesiąt miesięcy, to przez ten czas środki pieniężne po prostu zostają zamrożone, co ma znaczący wpływ na płynność firmy. Pomysłodawcy chcą zmienić obowiązek rozliczenia podatku VAT na firmy dostarczające części. Dzięki temu, że produkcja ta jest znacznie szybsza, to dostawcy odczują znacznie mniej nałożony na nich obowiązek, bo zwyczajnie dużo szybciej otrzymają zwrot podatku, który zapłacili. Takie rozwiązanie znacznie by polepszyło ogólną kondycję stoczni, które na dzień dzisiejszy około dwudziestu procent pieniędzy przeznaczonych na zakup wyposażenia pozostawiają w postaci podatków, a tym samym mieć to również będzie spore znaczenie w czasie negocjacji kredytów.
.