Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Problem z dokładną wagą kontenerów na pokładzie statku jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety do tej pory było to traktowane przez różne firmy naprawdę luźno. Co prawda na dokumentach waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie nie pokrywała się zupełnie ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi planowany jest całościowy rozkład kontenerów w ładowniach, to nawet małe różnice mogą znacząco wpływać na stabilność statku. Zdarzały się nawet przypadki utonięć z tej właśnie przyczyny, kontenerowce miały różne problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie zdecydowano się kompleksowo ten problem rozwiązać. Od lipca roku 2016 zaczynają obowiązywać regulacje prawne które wymuszają dokładne ważenie wszystkich kontenerów przewożonych na statku. Zmiany te od dawna były planowane, ale dopiero całkiem niedawno udało się w końcu osiągnąć całkowite porozumienie w tej kwestii. Po pierwsze podstawową barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statkum na pokład statku

Wdrażane w życie przepisy w tym zakresie będą wymagać, żeby przed załadunkiem kontenera na statek jego faktyczna waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia ładunku, którego waga nie była potwierdzona. Jeśli chodzi o ważenie, to zaproponowano dwie różne metody. Pierwsza z nich to ważenie zapakowanego kontenera za pomocą odpowiednich, certyfikowanych wag. Ta metoda ma niestety jednak dwie dość istotne wady, czyli będzie potrzebować kupna drogich urządzeń do ważeń, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi zmianami. Metoda kolejna będzie polegać na tym, że waży się na bieżąco wszystkie wkładane do środka ładunki, a później na koniec dodaje się do całości ciężar samego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy przy samym ważeniu, lecz jej dużą zaletą jest to, że od razu będzie się znało ciężar całego ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.

Bookmark the permalink.

Comments are closed