Kolejny wzrost pojemności floty kontenerowców

Kolejne wzrosty ładowności floty kontenerowców

Kolejne wzrosty ładowności floty statków kontenerowych.Pomimo kryzysu, jaki obecnie panuje transporcie kontenerowym liczba statków cały czas się powiększa. Największe firmy z branży silnie rywalizują o pierwszą lokatę, a w pierwszej kolejności się to objawia produkowaniem coraz nowocześniejszych jednostek. Przez ten rok zwodowano kontenerowce o całkowitej ładowności 1.66 miliona kontenerów, co stanowi ponad dziesięć procent więcej niż w ubiegłym roku. W kolejnym roku podaż kontenerowców powinna się kształtować na poziomie dziesięciu procent, widać więc dynamika wzrostu cały czas się utrzymuje na dość sporym poziomie. Sytuacja taka ma duży wpływ na wygląd rynku transportowego, przyczyniając się do sporych obniżek cen za przewozy. Dla właścicieli floty nie są to dobre wiadomości, bo stawiają pod dużym znakiem zapytania rentowność większości tras. Kolejny problem stanowi konieczność przestoju zwiększającej się liczby statków przy nabrzeżach portowych, gdyż najnormalniej nie ma dla nich odpowiedniej ilości zleceń. Sytuacja taka w dużej mierze bierze się z tego, że inwestycje te planowano i rozpoczynano parę lat temu, i aktualnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych statków.

Znamienne jest to, że mimo powiększania się całościowej ładowności jednostek zmniejszyła się ich liczba. Bierze się to z faktu, że z roku na rok wzrastają możliwości przewozowe, a co się w tym wiąże powiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile rok temu średnia ładowność kontenerowca kształtowała się na poziomie siedem i pół tysiąca, to w roku bieżącym było to już ponad osiem. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest duże ograniczenie statków o pojemności 8 tysięcy, jakich ilość stała się najmniejsza od dwudziestu lat. Na znacznie mniejszym poziomie są także demontaże jednostek, tu także ich ilość jest bardzo mała w porównaniu z ubiegłym okresem. Zwłaszcza niewysoki poziom złomowania jest w klasie panamaxów, czyli jednostek mających ładowność 3 tysięcy TEU, szacuje się, że ogólnie ich wielkość będzie wynosić około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W wyniku tego wszystkiego całkowita flota tego typu kontenerowców zostanie zwiększona o dwa procent, podobnie będzie z innymi klasami. Aktualnie w w dokach jest następna partia statków, tak więc za rok również można się spodziewać kolejnych wzrostów.

Bookmark the permalink.

Comments are closed